दत्ता चव्हाण

कविता : पुरूष म्हणून जगताना…

  •  

   पुरूष म्हणून जगताना… □ मी शोधतोय तुला ता उम्र माझी माझ्याच स्वतःच्या शोधात तुझे…

  •  

You may have missed

%d bloggers like this: