Literature

तेव्हाही जात असतो एक बळी पुरुषसत्तेचा…

श्रद्धा देसाई

9607052334

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था,मुंबई

https://aasantosh.com/2018/09/17/%E0%A4%A4%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%AC%E0%A4%B3%E0%A5%80-%E0%A4%AA/


मार्क्स काय म्हणाला ?

(कार्ल मार्क्स यांच्या द्विजन्मशताब्दी निमित्त)

दीपक बोरगावे

कवी,अनुवादक व समीक्षक, इंग्रजी विषयाचे निवृत्त प्राध्यापक, भाषांतर विद्येत पीएचडी

http://aasantosh.com/2018/09/17/%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b8-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%af-%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%b9%e0%a4%a3%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%be/