संपर्क

 

 

संपादकिय टिमशी संपर्क करावयास किंवा काही सुचन्या असल्यास asantoshwebmagazin@gmail.com वर आपण पाठवू शकतात.

आपले लेख, कविता आपण सदर मेल आयडीवर पाठवू शकतात.