मराठ्यांनी आरक्षणाची मागणी करताना आपण ही मागणी समाजाला आलेली विपन्न अवस्था म्हणून करतोय कि इतर प्रवर्गांना मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या विरोधापोटी करतोय, हे निश्चित करणे गरजेचे आहे. – राहुल गायकवाड