Follow Us
asantoshwebmagazin November 21, 2018

आमच्या चुलींचं संगीत ऐका .

आम्हा पिडीतांच्या वेदनेच्या किंकाळ्या ऐका.

माझ्या बायकोची मागणी ऐका .

माझ्या मुलीचा प्रत्येक हट्ट ऐका.

माझ्या बिडीतलं विष मोजा.

माझ्या खोकण्याचा मृदंग ऐका.

माझ्या ठिगळ लावलेल्या

पायजम्याचे थंडगार सुस्कारे ऐका.

माझ्या पायातल्या जोड्यातून

माझ्या मनाचं दु:ख ऐका.

माझा निशब्द आवाज ऐका.

माझ्या बोलण्याची ढब ऐका.

माझ्या देहबोलीचा जरा अंदाज घ्या.

माझ्या संतापाचा जरा हिशोब ऐका.

माझ्या सज्जनपणाचं प्रेत पहा.

माझ्या जंगलीपणाची रागदारी ऐका.

 

आता

या निरक्षर बोटांनी लिहिलेलं एक गीत ऐका

तुम्ही चुकीचं ऐका किंवा बरोबर ऐका

आता आज आमच्याकडून

आमच्या जगण्याची रीत ऐका.

( अनुवाद- श्रीधर चैतन्य ) 

“पाशच्या कविता’ या अनुवादित काव्यसंग्रहातून ….. 

पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी..https://www.amazon.in/dp/8193321197

 

इथेही कविता आहेत.. 

कविता : पुरूष म्हणून जगताना…

कविता : कुणीतरी भेदायला हवेत हे गोल

कविता : वेदनेचे साहित्य – जितेंद्र अहिरे

2 thoughts on “कविता : आमच्या जगण्याची रीत ऐका – अवतारसिंह ‘पाश’

Leave a Reply

%d bloggers like this: